Celf Aran Arts

local and handmade : gallery and shop

Celf Aran Arts is a collective enterprise featuring hand-crafted designs by local artisans. The gallery shop is run by the makers equally, as they pool their knowledge, share what works well and support each other.

Open Monday to Saturday 10am - 5pm

 

gwaith llaw lleol : oriel a siop

Cydwiethfa menter yw Celf Aran Arts sydd yn arddangos celf a chrefft o waith llaw artistiaid lleol. Mae'r siop a'r galeri yn cael ei reoli gan y crefftwyr yn gyfartal, ac maent yn cydrannu eu gwybodaeth a'u profiadau i gefnogi eu gilydd.

Ar agor dydd Llun i ddydd Sadwrn 10yb - 5yp

Local Arts and Crafts in Dolgellau

Neuadd Idris, Eldon Square, Dolgellau, LL40 1PU